25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.

Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις των εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας, του Μη Κερδοσκοπικού Τομέα και της Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αυτές προσεγγίζονται στις διάφορες χώρες. Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, πότε αυτό κάνει την εμφάνισή του και πως δομείται σταδιακά η θεσμοθέτησή του. Κατόπιν μέσα από την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού για κάθε επιχείρηση συμβατικής και μη, το συνεταιριστικό καφενείο χτίζει σταδιακά τα βήματα της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας.

Έχοντας να αντιμετωπίσει θέματα ανταγωνισμού, πελατειακών σχέσεων, φορολογικά, ασφαλιστικά και κυρίως θέματα χρηματοδότησης το εγχείρημα εστιάζει πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του και στο όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Στόχος είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα της σύστασης και της υλοποίησης των συνεταιριστικών εγχειρημάτων και να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας.

Προηγούμενο Άρθρο

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Επόμενο Άρθρο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]