24 Φεβρουαρίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης της κοινωνικής επιστροφής των επενδύσεων SROI (Social Return on Investment).

Στην παρούσα έρευνα η εμπειρία των συμμετεχόντων συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση μέσω της έκφρασης της από συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μαζί τους ακολουθώντας την ποιοτική προσέγγιση της συλλογής δεδομένων. Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση). Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων αλλά και από συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο όπου ήταν εφικτό. Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις ΚΟΙΝΣΕΠ διαφάνηκε ότι στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει μία μεγάλη ευαισθητοποίηση. Επίσης παρέχουν θέσεις απασχόλησης σε μία εποχή που η ανεργία είναι μεγάλη και πλήττει τους πάντες.

Το κοινωνικό όφελος που παρέχουν τα εγχειρήματα ΚΑΟ δεν είναι απλώς σημαντικό και αναμφισβήτητο αλλά αντίθετα περιλαμβάνει και πολλές διαστάσεις. Πρώτα απ’ όλα το όποιο οικονομικό κέρδος αποκτούν επιστρέφει στην ουσία στην κοινωνία αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξυπηρετούνται από αυτά που παρέχουν ενώ παράλληλα μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν. Παράλληλα προάγουν και προωθούν σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισότιμη συμμετοχή, κ.ά., από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως. Η αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους σε εγχειρήματα όπως αυτά που εξετάστηκαν αναδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο της ΚΑΟ.

Παράλληλα, η αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους σε εγχειρήματα όπως αυτά που εξετάστηκαν, αναδεικνύει τα θετικά χαρακτηριστικά τους και μπορεί να έλξει την υποστήριξη προς αυτά. Παράλληλα παρέχει γνώσεις και στα ίδια για τον τρόπο που θα πρέπει να εξελιχθούν οι δραστηριότητες τους αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό όφελος που προσφέρουν.

Προηγούμενο Άρθρο

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Επόμενο Άρθρο

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Social Entrepreneurship and social capital through the lens of a cooperative in a rural area: the case of United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό την χαρτογραφήση των επιπέδων εμπιστοσύνης σε μια αγροτική περιοχή αναδεικνύοντας τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρίσμα του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου. Αρχικά στο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]