24 Φεβρουαρίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση την μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και την ενδελεχή μελέτη και παρουσίαση δεδομένων και συμπερασμάτων που προκύπτουν, από έρευνες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Ν. Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο, αναλύει το οικονομικό οικοσύστημα που μπορεί να θεμελιώσει και να στηρίξει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στη Νότια Ευρώπη καθώς και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στις υπό μελέτη χώρες έως και σήμερα. Διερευνώνται και εξετάζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές ενός υγιούς και αποτελεσματικού οικοσυστήματος που θα συνεισφέρει στην αρμονική λειτουργία της ΚΑΟ. Η εργασία εξετάζει, επίσης, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αξιοποίησε κάθε χώρα του Νότου (Ισπανία ,Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα) έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και να καταστεί βιώσιμη η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Επόμενο Άρθρο

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]