15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση την μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και την ενδελεχή μελέτη και παρουσίαση δεδομένων και συμπερασμάτων που προκύπτουν, από έρευνες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Ν. Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο, αναλύει το οικονομικό οικοσύστημα που μπορεί να θεμελιώσει και να στηρίξει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στη Νότια Ευρώπη καθώς και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στις υπό μελέτη χώρες έως και σήμερα. Διερευνώνται και εξετάζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές ενός υγιούς και αποτελεσματικού οικοσυστήματος που θα συνεισφέρει στην αρμονική λειτουργία της ΚΑΟ. Η εργασία εξετάζει, επίσης, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αξιοποίησε κάθε χώρα του Νότου (Ισπανία ,Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα) έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και να καταστεί βιώσιμη η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Επόμενο Άρθρο

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

Τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα φέρουν σε μειωμένη ανταγωνιστική οικονομική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως: μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιορισμένοι φυσικοί πόροι, χωροταξική θέση απόσταση από τα κέντρα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση […]