26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός και κατ’ επέκταση και ο ελληνικός λόγος μπολιάστηκαν με το σημαίνον της “κοινωνικής οικονομίας”, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις εξαρθρωτικές επιπτώσεις της κρίσης.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει και αναλύσει τον ελληνικό κοινοβουλευτικό/θεσμικό ‘λόγο’ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), ως ρηματική πρακτική, όπως αποτυπώνεται σε θεσμικά κείμενα πολιτικής, στην τελευταία φάση θεσμοθέτησής του στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του Ν.4430/2016. Έτσι, διερευνώνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες/τελεστές που μετασχηματίζουν τον ελληνικό κοινοβουλευτικό/θεσμικό ‘λόγο’ για την ΚΑΟ στο Ν.4430/2016 και την καθιστούν διακύβευμα και κύριο στόχο για τις πολιτικές της περιφρούρησης των εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της ρύθμισης της «αγοράς» ως απασχόληση, την περίοδο της κρίσης.

Για τη διερεύνηση του υπό εξέταση θέματος επιλέχθηκε σα μεθοδολογία η «ανάλυση λόγου». Από την ανάλυση του ελληνικού κοινοβουλευτικού λόγου για την ΚΑΟ στο Ν.4430/2016 διαφαίνεται ότι οι τοποθετήσεις των κομμάτων επιχείρησαν να την εννοιολογήσουν με διαφορετικό περιεχόμενο, είτε στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου λόγου, ως συμπλήρωμα του υπάρχοντος συστήματος, ως τρίτος τομέας, είτε στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού μετασχηματιστικού λόγου.

Εν κατακλείδι, η προσθήκη του επίθετου “αλληλέγγυα”, στο νόμο του 2016, επιχειρεί να εννοιολογήσει με ριζοσπαστικό περιεχόμενο τον όρο “κοινωνική οικονομία”, με απώτερο στόχο την ανασυνάρθρωση του κοινωνικού με ένα διαφορετικό τρόπο από τον υφιστάμενο, προς την κατεύθυνση του ανθρώπου, ως αξία και όχι του κέρδους.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Επόμενο Άρθρο

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]