24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Λίγα λόγια για εμάς

Πιστεύουμε ότι το μέλλον δεν κινείται μόνο σε μια συμβολική ή δεοντολογική τροχιά, αλλά βρίσκεται και στα δικά μας χέρια μέσω της συμμετοχής μας στα κοινά. Κοινωνική ευημερία, βιωσιμότητα, ένταξη, ενσωμάτωση, ίσες ευκαιρίες, προσβάσιμοι πόροι, συνεργασία, δημοκρατικές αρχές, καινοτομία, συν-διαμόρφωση είναι κάποιες από τις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.)

Παρουσίαση του συλλόγου

Ο σύλλογος μεταπτυχιακών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποφοίτων του ΕΑΠ  δημιουργήθηκε το 2020 από πολίτες που ολοκλήρωσαν ή που φοιτούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στόχευση του συλλόγου είναι η ανάδειξη των αρχών και αξιών της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας δηλαδή του δημοκρατικού τρόπου λήψης αποφάσεων, της συνεργατικής εργασίας ,της ισότητας στον εργασιακό χώρο, της αποδοχής της ετερότητας των άλλων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, την ανάμειξη οικονομίας και ηθικής .

Παράλληλα σκοπός του συλλόγου είναι η ενθάρρυνση και η στήριξη  νέων, ανέργων, γυναικών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά  με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ώστε να αξιοποιηθούν οι οργανωτικές, διπλωματικές και χειρωνακτικές ικανότητες των παραπάνω ομάδων, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με τις τοπικές ανάγκες, δημιουργούνται παραγωγικές ομάδες και ισχυροποιούνται οι κοινωνικοί δεσμοί.

Ο σύλλογος με τις μελλοντικές δράσεις και τις εκδηλώσεις του αποσκοπεί στη η στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, των αλληλέγγυων δράσεων καθώς και  στην ανάπτυξη της κινηματικής διάστασης της ΚΑΛΟ ως δημιουργική αντίσταση και εναλλακτική πρόταση στο ισχύον σύστημα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης.

Το καταστατικό μας