25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και πλαισίου. Επιπροσθέτως, έχοντας ως σημείο αφετηρίας την χρονική περίοδο βάσει της οποίας χάθηκε ο παλαιότερος σχηματισμός των χώρων αυτών που συντέλεσε στη δημιουργία των αστικών κενών, διερευνώνται οι διαδικασίες προοπτικών αξιοποίησής τους, που σχετίζονται με τους ποικίλους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να συντελέσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πρακτικών που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα αστικά κενά, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα υιοθετεί μια μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη διενέργεια πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας και στη δευτερογενή εμπειρική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή εστιάζει στα κενά που προέκυψαν στην υπό μελέτη περιοχή, από τα πρώην βιομηχανικά σύνολα, τα οποία έχασαν το ρόλο που είχαν στο παρελθόν μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριοποίησης του χώρου, βεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή κάθε κοινωνικής πρωτοβουλίας και πρωτοβουλίας οικονομικής αλληλεγγύης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην ανάδειξη των αστικών κενών θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, βάση της επιτόπιας έρευνας αναλύονται προβληματισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τους τρόπους εκείνους που θα δύνανται να μετατρέψουν τα αστικά κενά σε αστικά κοινά.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Επόμενο Άρθρο

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Είναι γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών, ειδικά σε περιόδους έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από την αγορά και το κράτος. Στην περίπτωση του […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]