25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η Κοινωνική Οικονομία εμφανίζεται ως μια εναλλακτική πρόταση με νέες νόρμες, νόμους, αρχές, αξίες, εργαλεία και προσεγγίσεις προάγοντας την ανοικοδόμηση της κοινωνίας και της οικονομίας με στόχο το συλλογικό όφελος.

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η Κοινωνική Οικονομία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινό στόχο την παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Μέσω της μελέτης περίπτωσης του προγράμματος Πόλη² του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 2018 – 2019 γίνεται κατανοητό το πώς η εισαγωγή για πρώτη φορά ενός συμμετοχικού τρόπου διακυβέρνησης εμπνευσμένου από τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας, μπορεί να αποφέρει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που αποτελούν πρόβλημα για την πόλη και τους κατοίκους της.

Γίνεται επίσης φανερό μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, το πώς προβάλλοντας και στηρίζοντας επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, δημιουργείται άμεσο όφελος για πολλές διαφορετικές ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες και επομένως παράγεται θετικός κοινωνικός αντίκτυπος συνολικότερα.

Επιπλέον, βλέποντας το θέμα από πλευράς Δήμων η ωφέλεια είναι πολλαπλή καθώς πέραν της κοινωνικής, υπάρχει και οικονομικό όφελος όπως επίσης και το όφελος της ευκολότερης αποδοχής των διαφόρων δραστηριοτήτων από τη κοινωνία. Το οικονομικό όφελος προκύπτει επίσης πολύπλευρα τόσο από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών όσο και από τις αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Προηγούμενο Άρθρο

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Επόμενο Άρθρο

Η Γιορτή των Σπόρων στις Σταγιάτες

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς […]