25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. Ανάμεσα στις εναλλακτικές πηγές της κοινωνικής χρηματοδότησης που μπορούν οι Φορείς να αντλήσουν κεφάλαια είναι η Χρηματοδότηση από το Πλήθος και τα Ομολόγων Κοινωνικού Αντικτύπου. Η Χρηματοδότηση από το Πλήθος (Crowdfunding) είναι μια μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, μέσω της συλλογικής προσπάθειας φίλων, οικογενειών, πελατών και μεμονωμένων επενδυτών, χάρη στη χρήση ψηφιακών πλατφόρμων και κοινωνικών δικτύων.

Τα Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου (SIBs), από την άλλη, σχετίζονται με την πολιτική θεωρία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Μέσω των αυτών επιδιώκεται: 1. η παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές επιχειρήσεις υπό συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας, 2. την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και 3. τη μεταφορά του ρίσκου χρηματοδότησης στους επενδυτές. Συνοπτικά, το Crowdfunding σχετίζεται με την προσέλκυση κεφαλαίων από των Ιδιωτικό Τομέα, ενώ τα SIBs σχετίζεται με την προσέλκυση κεφαλαίων από τον Ιδιωτικό Τομέα (αρχικά) και τον Δημόσιο Τομέα στη συνέχεια, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ανωτέρω πηγών χρηματοδότησης και των ευκαιριών που δημιουργούνται για τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Επόμενο Άρθρο

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Η δημοσιονομική κρίση που διατρέχει την Ελλάδα περισσότερο από μία δεκαετία ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας έντονες εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]