26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της Ostrom και μέσα από το έργο της για την διαχείριση των κοινών πόρων, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός κοινού, μιας κοινωνικής οργάνωσης που διευκολύνει τη συλλογική δράση και τη συνεργασία, γιατί καλλιεργεί την προσδοκία μιας αξιόπιστης συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα διαμορφώνει ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς στα πλαίσια μιας συλλογικότητας.

Σκοπός της παρούσης, είναι η μελέτη μιας αυτοδιαχειριζόμενης δομής, του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας ως κοινό, εστιάζοντας στην παράμετρο των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων-μελών που το πλαισιώνουν και στην αποτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε τόσο στο εννοιολογικό πλαίσιο της εμπιστοσύνης και των παραγόντων που την ενισχύουν, όσο και σε διάφορες θεωρητικές απόψεις για τα κοινά, έδειξαν ότι οι περισσότεροι φορείς-μέλη εμπιστεύονται το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, γιατί μέσω αυτού πραγματοποιείται μια σημαντική ανταλλαγή ιδεών, γνώσης και απαραίτητων πληροφοριών και διαμορφώνεται έτσι σταδιακά μια αίσθηση κοινής ταυτότητας.

Η προσέγγιση επίσης της έρευνας με αναφορές στις αρχές σχεδιασμού της Ostrom για την εξασφάλιση βιωσιμότητας αυτοδιαχειριζόμενων δομών, έδωσε τη δυνατότητα μιας συνολικής εκτίμησης των προοπτικών του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο έχει ανάγκη όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο και τη θεσμική αναγνώριση που θα του εξασφαλίσει νομική μορφή, αλλά και μια πιο ενεργό συμμετοχή των μελών του στις κοινές δράσεις παράλληλα με εμπιστοσύνη σε αυτό που εκφράζει.

Προηγούμενο Άρθρο

Ντοκιμαντέρ: ΑΟΣ Νέας Αγχιάλου “η Δήμητρα” Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης

Επόμενο Άρθρο

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]