25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων.

Επιπλέον, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η παρούσα εργασία εξετάζει τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους, εστιάζοντας σε θέματα στέγασης, εργασίας, πολιτισμού και πτυχών της κοινωνικής αναπαραγωγής των προσφυγικών κοινοτήτων κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Επιπροσθέτως, μέσω ενός ποιοτικού μεθοδολογικού πλαισίου, η διπλωματική αυτή εργασία, χρησιμοποιεί πρωτογενή και δευτερεύοντα δεδομένα για την εξερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης του στεγαστικού αποθέματος στους οικισμούς των προσφύγων, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων και αναγκών.

Για το σκοπό αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την αναγέννηση των προσφυγικών οικισμών, επισημαίνοντας τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατριβή αυτή αποσκοπεί να υπογραμμίσει τις έντονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τον Δυτικό Πειραιά υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή κοινωνικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών οικονομικής αλληλεγγύης μαζί με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην εκμετάλλευση των προσφυγικών οικισμών θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή.

Προηγούμενο Άρθρο

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Επόμενο Άρθρο

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]