26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν ισχυρή παρουσία, ως άτυπες μορφές αρχικά, ως τυπικές από τις αρχές του αιώνα. Μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών αποτελούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που πρωτοεμφανίζονται στον αγροτικό χώρο από τα μέσα στης δεκαετίας του 1980. Οι γυναίκες της υπαίθρου μέσα από τις συνεταιριστικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν καθιέρωσαν την παρουσία τους στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στην τριαντάχρονη πορεία τους, ορισμένοι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας, άλλοι όμως οδηγήθηκαν στην αδράνεια και την παύση λειτουργίας.

Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα που θέτει η παρούσα εργασία είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι γυναικείοι αγροτουριστικοί και οικοτεχνικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας. Επιλέχθηκαν τρεις συνεταιρισμοί εκ των οποίων οι δύο λειτουργούν ενώ ο τρίτος έχει παύσει να λειτουργεί. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την εφαρμογή ποιοτικής έρευνας και την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε βάθος με τις προέδρους και τα μέλη των συνεταιρισμών.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η σφαιρική, συνεχής και πολύπλευρη ενημέρωση, η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η οργανωτική και διοικητική λειτουργία καθορίζουν την πορεία και τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Επόμενο Άρθρο

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης […]