24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα της κρίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μια εναλλακτική προσέγγιση για την λύση των προβλημάτων που ταλάνιζαν την κοινωνική σταθερότητα. Η αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας και να επέμβει στον κοινωνικό αποκλεισμό κατά ένα μέρος υποστηρίχθηκε από την ανάδυση δικτύων αλληλεγγύης και τον εναλλακτικό τρόπο εργασίας. Παράλληλα, με στόχο την κοινωνική σταθερότητα, εργάστηκαν και πολλοί Δήμοι δημιουργώντας δομές αλληλεγγύης όπως κοινωνικά παντοπωλεία και κοινωνικά ιατρεία. Με το πέρασμα των χρόνων, τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην καινοτόμα σχέση παραγωγής και διάθεσης επικεντρωμένης στην κοινωνία. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να καταγράψει τις κτιριακές δομές Ο.Τ.Α. που βρίσκονται σε άργουσα κατάσταση θέτοντας την προοπτική αξιοποίησής τους από εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σκοπός είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Ο.Τ.Α. και φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω της συμβολής των πρώτων σε εγκαταστάσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλου είδους υποστήριξη. Επίσης διερευνάται η πιθανότητα ανάπτυξης του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού της Καρδίτσας με την ένταξη σε αυτό εγχειρημάτων που, στηριζόμενα από τους Ο.Τ.Α., θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Παράλληλα διερευνάται κατά πόσο τα παραπάνω μπορούν να συσχετιστούν με την εξυπηρέτηση αναπτυξιακών στόχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, η μελέτη προσδοκά να αναδείξει την δυνατότητα καινοτόμου ενεργοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε άργουσες δημοτικές κτιριακές δομές σε μια περιοχή με περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό καθώς έχει μακρά παράδοση στον κοινωνικό συνεργατισμό. Μέσω της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχουν συσταθεί, στηριχθεί και εξελιχθεί εγχειρήματα που εντάσσονται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε ολόκληρη την Π.Ε. αλλά και σε άλλες περιοχές. Η λειτουργία της Αν.Κα. ως θερμοκοιτίδας συνεργατισμού και η συστηματική μελέτη των παραγόντων εξέλιξης και των προοπτικών ανάπτυξης για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα την τοποθετεί στους πλέον καταρτισμένους με το αντικείμενο φορείς. Η άμεση δε εμπλοκή της Αν.Κα. με τους Ο.Τ.Α αναδύει νέες προοπτικές για συνδέσεις με υφιστάμενα κοινωνικά εγχειρήματα. Οι Δήμοι που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς για την εκπόνηση της μελέτης. Παρείχαν επιπλέον κάθε απαραίτητη πληροφορία για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προς διερεύνηση ζητημάτων. Επίσης τα εγχειρήματα που συμμετείχαν στην έρευνα απέδωσαν την δική τους οπτική και προοπτική και συνέβαλαν στην παροχή πληροφοριών.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τόσο οι Ο.Τ.Α., όσο το θεσμικό πλαίσιο τους επιτρέπει, όσο και τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιζητούν την μεταξύ τους σύνδεση και συνεργασία. Μέσα από την διάδραση και την ταυτόχρονη υποστήριξη είναι περισσότερο ορατός ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης τόσο στο κοινωνικό όσο και στο οικονομικό πεδίο.

Προηγούμενο Άρθρο

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Επόμενο Άρθρο

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις περιπτώσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και της οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία εξετάζει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την […]