15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού, την επίλυση κοινωνικών θεμάτων και την ανάδειξη της κοινωνικής αξίας. Δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών, η παραγωγή προϊόντων, η εστίαση, κτλ. Οι μηχανισμοί στήριξης ποικίλουν και συμβάλλουν στην αύξηση αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ως κύριο αντικείμενο μελέτης παρουσιάζεται η περίπτωση της θερμοκοιτίδας. Η θερμοκοιτίδα ανήκει στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν υποστηρικτικά από τα πρώτα κιόλας σχέδια για την έναρξη τους. Η εκπαίδευση, η οργάνωση και το κοινωνικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης συμβάλλουν στην επιτυχημένη πορεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Η σχεδιασμένη υποδομή βοηθά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας καταπολεμώντας την ανεργία. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την έναρξη τους όπως το κεφάλαιο, τη διαχείριση των εσωτερικών δυσκολιών και ομαλοποιεί την είσοδο τους στην αγορά.

Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί μελέτη περίπτωσης της θερμοκοιτίδας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η λειτουργία της θερμοκοιτίδας και η στήριξη τόσο των κοινωνικών όσο και των συμβατικών επιχειρήσεων. Λέξεις- Κλειδιά Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μηχανισμοί στήριξης, θερμοκοιτίδα, ΘΕΑ, ΕΒΕΑ.

Προηγούμενο Άρθρο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επόμενο Άρθρο

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Είναι γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών, ειδικά σε περιόδους έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από την αγορά και το κράτος. Στην περίπτωση του […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]