25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εξαιτίας των συνεχών κοινωνικών και πολιτικών διακρίσεων εις βάρος των αφροαμερικανών. Πολλοί συνδέουν τα κινήματα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων με πρακτικές όπως είναι οι διαδηλώσεις, οι πορείες, οι εξεγέρσεις και άλλες διεκδικητικές πρακτικές.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη διερευνά με ποιους τρόπους η διαχρονική αυτή ρατσιστική παθογένεια έχει οδηγήσει πολλούς αφροαμερικανούς να στρέφονται προς τα κινήματα με σκοπό την κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού στην πράξη. Μέσα από έρευνα πρωτογενών πηγών που ανιχνεύτηκαν στο διαδίκτυο γίνεται προσπάθεια εξέτασης εναλλακτικών πρωτοβουλιών ως χώρων ανάπτυξης εγχειρημάτων που ακολουθώντας τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας λειτουργούν συμπληρωματικά με τα κοινωνικά κινήματα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις για την επίτευξη των στόχων τους και την κοινωνική αλλαγή.

Φαίνεται έτσι με ποιους τρόπους έννοιες όπως η προεικόνιση, η αυτονομία και η αλληλεγγύη συνδέονται μεταξύ τους για να καλυφθεί το κενό που η ρατσιστική κουλτούρα έχει προκαλέσει στις κοινότητες των αφροαμερικανών. Ωστόσο, η έρευνα αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του θέματος και σίγουρα μία πιο ενδελεχής μελέτη θα μπορούσε να δώσει περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με αυτό, καθώς ο χρόνος για την συγγραφή της παρούσας ήταν περιορισμένος και οι συνθήκες λόγω της πανδημίας δεν επέτρεψαν μία πιο εκτεταμένη έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα.

Προηγούμενο Άρθρο

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Επόμενο Άρθρο

Ο ρόλος της διακυβέρνησης στην προώθηση της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]