25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ διαμορφώνεται στη βάση 8 παραμέτρων, των 8 P’s του μίγματος Κοινωνικού Μάρκετινγκ: του προϊόντος (Product), της τιμής (Price), της διανομής (Place), της προώθησης (Promotion), της διαδικασίας (Process), των υλικών στοιχείων (Physicsl Evidence), των ανθρώπων (People) και των συνεργασίων (Partnerships).

Τα οχτώ αυτά στοιχεία αξιολογούνται σύμφωνα με τους τρεις δείκτες απόδοσης (πυλώνες) της βιωσιμότητας, οι οποίοι είναι ο πλανήτης, οι άνθρωποι και η κερδοφορία, με απλή διασταύρωση κάθε στοιχείου (8Χ3). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ τεσσάρων επιχειρήσεων Κ.Α.Ο και τεσσάρων συμβατικών επιχειρήσεων με τη μέθοδο του Μείγματος Κοινωνικού Marketing (8X3 marketing matrix). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας.

Η συλλογή δεδομένων έγινε από το διαδίκτυο για τις συμβατικές επιχειρήσεις και η ημι-κατευθυνόμενη τηλεφωνική συνέντευξη για τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη στρατηγική των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. και των συμβατικών επιχειρήσεων υπάρχουν κοινά στοιχεία αλλά και σημαντικές διαφορές, που σχετίζονται πάντα με τους 3 πυλώνες της βιωσιμότητας.

Προηγούμενο Άρθρο

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

Επόμενο Άρθρο

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]