25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, πλαισιώθηκαν θεσμικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρακολούθηση της πορείας αυτής αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσης εργασίας.

Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ κρίσης-κινημάτων-κράτους και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως επίσης η απάντηση στο ερώτημα αν και γιατί αποτελούν «οι αγορές χωρίς μεσάζοντες» μορφή της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στους στόχους της εργασίας συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η προσπάθεια ανάδειξης της συνεισφοράς των αγορών χωρίς μεσάζοντες στην τοπική κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση μελέτης στην πόλη της Καλλιθέας, καθώς και η απόπειρα διερεύνησης πιθανών αδυναμιών, προκλήσεων για τη λειτουργία των αγορών.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι προηγούμενοι προβληματισμοί, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει πρωτογενή επιτόπια έρευνα στον χώρο διεξαγωγής της υπαίθριας αγοράς χωρίς μεσάζοντες στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με ανοιχτές-εις βάθος συζητήσεις με παραγωγούς, εκπροσώπους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και καταναλωτές στην συγκεκριμένη αγορά. Πηγή για την άντληση στοιχείων δευτερογενούς υλικού αποτέλεσαν βιβλιογραφικές πηγές, ρεπορτάζ και άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών, δημοσιευμένες συνεντεύξεις/μαρτυρίες εμπλεκομένων σε παρόμοια εγχειρήματα ανά την Ελλάδα καθώς και η ανάλυση κειμένων αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά από συλλογικά όργανα. Η εργασία κλείνει με την αναφορά των συμπερασμάτων της ανάλυσης και των προτάσεων πολιτικής.

Προηγούμενο Άρθρο

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Επόμενο Άρθρο

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις περιπτώσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και της οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία εξετάζει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]