25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την τελευταία οικονομική κρίση, ενώ αναμένεται επίσης ότι μετά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση του COVID-19 και τον τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που αυτή θα προκαλέσει, η αύξηση της ζήτησης για πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική χρηματοδότηση. Αναπόδραστα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των ΚΤ αναμένεται να αναβαθμιστεί στο εγγύς μέλλον ως σημαντικό εργαλείο κυβερνητικής πολιτικής. Η Διαφάνεια Πολιτικής ως μορφή λογοδοσίας και συμμετρικής πληροφόρησης, αναγάγεται σε κοινωνικό πλεονέκτημα συμβατό με τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έρευνα της Διαφάνειας Πολιτικής στις ΚΤ εξετάζοντας την περίπτωση των ΚΤ της Σκωτίας. Προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι χρηματοοικονομικές αναφορές των κοινωνικών τραπεζικών επιχειρήσεων της Σκωτίας, σύμφωνα με το “Triple Bottom Line”, αλλά και ποιες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν την διαφάνεια των αναφορών εξετάστηκαν τρία είδη μεταβλητών: Το μέγεθος των ΚΤ, τον αριθμό των μη εκτελεστικών μελών των ΔΣ και τον αριθμό των σελίδων στις ετήσιες αναφορές. Πρόσθετα, έχουν εξεταστεί τέσσερις βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των αντίστοιχων ιδρυμάτων και έχουν ομαδοποιηθεί με τη μέθοδο “ συνάρτηση ασαφούς συμμετοχής ” ώστε να παραχθεί ένα ποσοστιαίο ΕΧΑ μέγεθος σύγκρισης για κάθε τράπεζα με βάση την Αξία και την Φερεγγυότητα και να αντιστοιχηθεί με το ποσοστιαίο μέγεθος που έχει παραχθεί από την εξέταση της ΕΚΕ. Τέλος, η εξέταση μας περιέλαβε την ερμηνεία των συνολικών αποτελεσμάτων μας με βάση τις θεωρίες των ενδιαφερομένων και των αντιπροσώπων, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος της στρατηγικής διαχείρισης και αντιπροσώπευσης με άξονα τις βασικές παραμέτρους των δύο θεωριών.

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν θετική σχέση αναφορικά με του βαθμού ΔΠ και το μέγεθος των κοινωνικών τραπεζών. Ταυτόχρονα ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και ο αριθμός των σελίδων στις ετήσιες αναφορές είναι οι μεταβλητές που έχουν αρνητική συσχέτιση με το βαθμό ΔΠ, ενώ συνολικά υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ ΕΚΕ και ΕΧΑ.

Προηγούμενο Άρθρο

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Επόμενο Άρθρο

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, […]