24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων.

Η μελέτη μας διεξάγεται διττά, ήτοι μέσω βιβλιογραφικής και ερευνητικής ανασκόπησης και μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε συνολικά 100 εργαζόμενους των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Η ερευνητική ανασκόπηση, μας βοήθησε στο να συλλέξουμε δευτερογενή δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από ήδη διεξαγόμενες μελέτες και έρευνες γύρω από το ζήτημα της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και τον ρόλο των ΟΤΑ στην εφαρμογή τους. Εν τέλει, προέκυψε η μέτρια υιοθέτηση των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Για την μέτρια αυτή υιοθέτηση, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες, βασικότερος εκ των οποίων είναι η έλλειψη επαρκών ιδίων πόρων από τους ΟΤΑ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχέστερη ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υποβοήθησης από τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις δράσεις τους, οι οποίες ταυτίζονται με το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και οι οποίες βάσει σχετικών ερευνών, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία.

Προηγούμενο Άρθρο

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Επόμενο Άρθρο

Si Puo Fare ( Μπορεί να γίνει )

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]