15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ενώ τα κοινά είναι μία έννοια σύγχρονη, η φιλοσοφία της (ως θεσμός αυτοδιαχείρισης κοινών πόρων από μια κοινότητα ανθρώπων) έχει νοηματικό περιεχόμενο και σε παλαιότερες κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά διαφοροποιημένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Η εργασία που ακολουθεί, προσπαθεί να αναδείξει και να μελετήσει δομές κοινών στην ομηρική εποχή όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Όπως θα διαπιστώσουμε, κατά τους σκοτεινούς αυτούς αιώνες της δημιουργίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού όχι μονό υπήρξαν κοινά αλλά αποτέλεσαν βασικές δομές για τη διαχείριση των Οίκων και την οργάνωση των ομάδων αν όχι συνολικότερα της κοινωνίας της εποχής.

Μέσα από τη μελέτη των ραψωδιών και την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των θεσμών που επικρατούσαν αυτή την περίοδο διαφαίνεται η ύπαρξη ενός συνόλου κοινών πολιτισμικών στοιχείων, εθιμοτυπικού και θρησκευτικού περιεχομένου, τα οποία όχι μόνο λειτούργησαν ως θεσμικό-αξιακό υπόβαθρο των δομών αυτό-διαχείρισης των κοινών πόρων αλλά αποτέλεσαν και τα ίδια κοινά αγαθά. Γίνεται επίσης ορατή η βούληση και η πεποίθηση της ορθότητας της κοινοκτημοσύνης από ομάδες οικειοποιητών στα πλαίσια λειτουργίας των Οίκων, οι οποίοι θέσπισαν δομές διακυβέρνησης μη πρόσωπο-κεντρικές, λειτουργώντας διαδικασίες συνελεύσεων και στηρίζοντας τη νομιμοποίηση τους σε παραδοσιακές αρχές και αξίες.

Επαληθεύεται λοιπόν η ερευνητική υπόθεση, ύπαρξης κοινών κατά την Ομηρική εποχή, εφόσον η κοινοτική διαχείριση υπήρξε κυρίαρχη όπως διαπιστώνεται στα πλαίσια της εργασίας, και η επικυριαρχία της ιδιόκτητης περιουσίας καθώς και η πρωτοκαθεδρία των κρατικών διευρυμένων εξουσιών έναντι του τοπικού, επικράτησαν στους αιώνες που ακολούθησαν και όχι κατά την περίοδο των σκοτεινών αιώνων.

Προηγούμενο Άρθρο

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Επόμενο Άρθρο

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]