26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως έναν άυλο κοινό, ενώ ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισής της ως κοινό πόρο από τις ίδιες τις κοινωνίες, χωρίς την παρέμβαση των αγορών και τη ρύθμιση από κρατικές οντότητες. Η τελευταία οικονομική κρίση, που έπληξε συθέμελα την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, έδειξε ότι ούτε το κράτος, αλλά ούτε και η αγορά είναι σε θέση να παρέχουν στους πολίτες βασικούς πόρους για την επιβίωσή τους, όπως τα τρόφιμα, το νερό, ο καθαρός αέρας, τα δάση, η γνώση, η κοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση κ.ά.

Ως εναλλακτική λύση, εμφανίζεται όλο και με μεγαλύτερη ένταση η αυτοδιαχείριση των πόρων, με σκοπό οι πολίτες να πάψουν να εξαρτώνται από τις αγορές, αλλά ακόμα και από το κράτος. Αντίθετα από όσα πρεσβεύει ο νεοφιλελεύθερoς καπιταλισμός, η λύση μπορεί να είναι η διαφορετική οργάνωση των κοινωνιών, όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των πόρων. Αυτό φαίνεται και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, καθώς βαδίζουμε από την εννοιολογική εξοικείωση, στην ανάλυση διάφορων «κοινών» επιτυχιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση καθώς παρουσιάζονται παραδείγματα που δείχνουν ότι η εκπαίδευση των κοινών δεν είναι μια ουτοπία.

Σημαντικό ρόλο για την απαιτούμενη παραπάνω κοινωνική αλλαγή διαδραματίζει ο χώρος της εκπαίδευσης, και κατ΄ επέκταση οι εκπαιδευτικοί, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν άμεσα τα οφέλη της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης.

Προηγούμενο Άρθρο

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Επόμενο Άρθρο

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]