15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο που επιτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Κύριο μέλημα της είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους, καθότι είναι υποχρεωμένες να ανταγωνίζονται τις συμβατικές επιχειρήσεις, καθώς και τον οικονομικό αποκλεισμό που βιώνουν από τις εμπορικές τράπεζες. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην πορεία εξέλιξης του τραπεζικού συστήματος και τα είδη των τραπεζών που το απαρτίζουν. Αποτυπώνεται η απαρχή του θεσμού των πιστωτικών συνεταιρισμών με πρωτεργάτη τον Έρμαν Σούλτσε-Ντέλιτς για τους αστικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς και τον Φρειδερίκο-Γουλιέλμο Ραϊφάιζεν για τους γεωργικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Ακολουθεί η πορεία των πιστωτικών συνεταιρισμών και η ίδρυση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα και αναφέρεται η εκπροσώπηση των τελευταίων σε εθνικό επίπεδο από την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) και σε διεθνές από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση (International Co-operative Alliance, ICA). Έπειτα, περιγράφεται η πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών που λειτουργούν στον ελληνικό χώρο, σημειώνοντας την δράση της κάθε μίας ξεχωριστά και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Ακολουθεί αναφορά στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν στις συμβατικές και στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στις τυχόν υποστηρικτικές ενέργειες που έχει αναπτύξει κάθε Συνεταιριστική Τράπεζα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες δεν έχουν αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και ότι αντιμετωπίζονται όπως οι συμβατικές επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Χανίων, που αποτελούν τις δυο ελληνικές Ηθικές Τράπεζες των οποίων η λειτουργία είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίες μαζί με την Ηπείρου έχουν δημιουργήσει το έργο SEEGR που αφορά στην υποστήριξη χρηματοοικονομικά των κοινωνικών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, παραδειγματική δράση έχει αναπτύξει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας που έχει δημιουργήσει το μοναδικό οικοσύστημα στην Ελλάδα.

Προηγούμενο Άρθρο

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Επόμενο Άρθρο

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

Τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα φέρουν σε μειωμένη ανταγωνιστική οικονομική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως: μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιορισμένοι φυσικοί πόροι, χωροταξική θέση απόσταση από τα κέντρα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

Τα τελευταία έτη σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ η ανάπτυξή της είναι συνεχής. Σε αυτήν την περίοδο έχουν λάβει χώρα μια σειρά από θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]