26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να αναδείξει την Ι. Μονή ως Κοινό υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η μοναδικότητα του εγχειρήματος της μοναστικής αδελφότητας σε σχέση με άλλα μοναστήρια στην Ελλάδα, στην παραγωγή, συλλογή, διατήρηση, διανομή φυσικών σπόρων χωρίς υβριδική η γενετική παρέμβαση, συνέτεινε ενισχυτικά στην επιλογή της συγκεκριμένης Μονής ως περίπτωση μελέτης. Επιπροσθέτως, η Ι. Μονή διαχειρίζεται σημαντικούς φυσικούς πόρους με παραδοσιακούς τρόπους σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον αποτελώντας έτσι ένα συνεκτικό σύστημα βιοφυσικών και κοινωνικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθιστώντας την ένα κοινωνικό – οικολογικό σύστημα.

Μεθοδολογικό εργαλείο τόσο στην έρευνα όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι το μοντέλο ανάλυσης Social – Ecological System (SES) και το σύνολο των οκτώ αρχών σχεδιασμού που είχε αναπτύξει η διεθνούς φήμης αμερικανίδα πολιτικός επιστήμονας Έλινορ Όστρομ (1933-2012) και αποτελούν σήμερα την βάση για ανάλογες μελέτες.

Προηγούμενο Άρθρο

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Επόμενο Άρθρο

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]