25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου συνεργατικών δομών, οι οποίοι με τη λειτουργία τους θα συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση του μνημειακού περιβάλλοντος και στην αναζωογόνηση και την ευημερία της τοπικής κοινότητας. Μέσα από την κατοίκηση, την επανάχρηση κτισμάτων και την ένταξη λειτουργιών που έχουν εκλείψει από τον μεσαιωνικό ιστό πλάθεται ένα οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο προσαρμοσμένο στους πόρους και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής και προεικονίζεται μια πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς από τα κάτω ως κοινό αγαθό και ανάκτηση της πόλης από τους πολίτες της.

Η μελέτη αναπτύσσεται μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την Κ.ΑΛ.Ο κυρίως με βιβλιογραφική τεκμηρίωση και δευτερογενή έρευνα ενώ για την πλαισίωση της μελέτης περίπτωσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο για εύρεση καλών πρακτικών που λειτουργούν επιτυχημένα σε Ελλάδα και εξωτερικό και μπορούν να ενταχθούν ως δραστηριότητες στο προτεινόμενο δίκτυο εγχειρημάτων. Με αφετηρία μια συνεταιριστική δομή που θα έχει ως αντικείμενο την αναστήλωση και την αποκατάσταση των κτισμάτων δημιουργείται ένα σχέδιο για συντήρηση, επανακατοίκηση και ένταξη λειτουργιών σε άδεια κτίρια. Οι επιμέρους χρήσεις που επιλέγονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν λειτουργικές και κοινοτικές ανάγκες ενώ παράλληλα τροφοδοτούν τον συνεταιριστικό αναστηλωτικό μηχανισμό ανάκτησης της γειτονιάς.

Προηγούμενο Άρθρο

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Επόμενο Άρθρο

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν […]