26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες διαδικτυακές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων πρωτο-βουλιών.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η γενικότερη επιρροή των ψηφιακών τεχνολο-γιών στις παραδοσιακές και κοινωνικές επιχειρήσεις, η “χρηματοδότηση από το πλήθος” ως δυνητική πηγή χρηματοδότησης, μελετώντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες, το νομικό υ-πόβαθρο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, αλλά και τους διαφορετικούς τύπους διαθέσι-μης χρηματοδότησης μέσω crowdfunding καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κοινωνικές και παραδοσιακές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια να μελετήσουμε πως το crowdfunding μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο για την προσέγγιση του οικονομικού όσο και του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά και πως μπορούν να αναδειχθούν τα σημαντικά στοιχεία μια επιτυχημένης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων.

Προηγούμενο Άρθρο

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Επόμενο Άρθρο

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]