26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Είναι γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών, ειδικά σε περιόδους έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από την αγορά και το κράτος. Στην περίπτωση του Κιλκίς αυτό συνέβη μέσα από μια ομάδα ενεργών πολιτών με έντονη κοινωνική και οικολογική δράση. Η ομάδα αυτή περνώντας από το στάδιο της κινηματικής δράσης και του εθελοντισμού προχώρησε στη σύσταση σωματείου προκειμένου να αντιμετωπίσει οργανωμένα την προσφυγική κρίση και τις πολλαπλές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Οι εθελοντές προχώρησαν στην απόφαση αυτή αναλογιζόμενοι την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου από το κράτος και τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε η κατάσταση αυτή στην τοπική κοινωνία του Κιλκίς. Έπειτα από την εκπόνηση μελέτης και μετά από διαβουλεύσεις και επικοινωνία με κρατικούς και τοπικούς φορείς, οι εθελοντές σύστησαν σωματείο με την επωνυμία «OMNES». Το σωματείο ανέλαβε τη διαχείριση του προβλήματος, την στέγαση και την ένταξη των προσφύγων ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να βρει λύσεις για τις ντόπιες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτή ήταν και η αρχή για να συνεχιστεί μια προσπάθεια να οικοδομηθεί η κοινωνία των πολιτών για να δημιουργήσει συλλογικότητες και συνέργειες που θα λειτουργήσουν με σκοπό την εξεύρεση νέων λύσεων με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στην προσπάθεια να βρεθούν νέες λύσεις για να καταπολεμηθεί το έντονο πρόβλημα της ανεργίας στον τόπο του Κιλκίς, ο σύλλογος διατύπωσε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πάντα με κοινωνικό και οικολογικό πρόσημο.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες οδήγησαν την ομάδα στην εύρεση νέων λύσεων και στην οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με έμφαση στην κοινωνική καινοτομία. Με αυτό τον τρόπο παρουσίασε τις δύο τελευταίες προτάσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Πρόκειται για το «staramaki», ένα καλαμάκι από σιτάρι που αντικαθιστά το πλαστικό καλαμάκι και το «kaφsimo» δηλαδή καύσιμη ύλη από υπολείμματα καφε. Τα δύο αυτά εγχειρήματα βασίζονται στην κυκλική οικονομία καθώς παράγονται από πρώτη ύλη που έως τώρα αποτελούσε υποπροιόν ή υπόλειμμα.

Σκοπός της εργασίας είναι να εστιάσει στην προσπάθεια οικοδόμησης οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο Κιλκίς και να αναλύσει την κοινωνική καινοτομία που παράγεται από τις δράσεις αυτές. Συγκεκριμένα στην εργασία αναλύονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει, οι προτάσεις που θέτονται ως λύσεις σε προσβλήματα της τοπικής κοινωνίας, η κοινωνική καινοτομία που παράγεται αλλά και οι συνέργειες που έχουν γίνει με σκοπό να οικοδομηθεί ένα νέο μοντελό οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Προηγούμενο Άρθρο

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Επόμενο Άρθρο

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Η εργασία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως έναν άυλο κοινό, ενώ ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισής της ως κοινό πόρο από τις ίδιες τις κοινωνίες, χωρίς την παρέμβαση των αγορών και τη ρύθμιση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]