24 Φεβρουαρίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, η οποία καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης, χρήσης και οικειοποίησης του πόρου. Τα κοινά αποτελούν μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη τέτοια δομή όπου μια κοινότητα χρηστών αναλαμβάνει συλλογικά την ευθύνη της αυτοδιαχείρισης του κοινού πόρου. Μια δομημένη και οργανωμένη κοινότητα που στο παρελθόν κατάφερε αποτελεσματικά να διαχειριστεί, να διατηρήσει και να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του «κοινού» ζωικού της κεφαλαίου και των βοσκοτόπων που χρησιμοποιούσαν, αποτελούν τα τσελιγκάτα.

Η παρούσα εργασία έρχεται να μελετήσει τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας με σκοπό αφενός να ρίξει φως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω κοινού, και αφετέρου να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας αναφορικά με το κοινό του τσελιγκάτου γενικότερα. Ειδικότερα, υιοθετώντας την Οστρομική προσέγγιση χρησιμοποιεί το μεθοδολογικό πλαίσιο SES (Social-Ecological System framework) για να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά τους και τις οκτώ αρχές σχεδιασμού για να στοιχειοθετήσει τη λειτουργία τους ως κοινό. Μέσα από τα παραδείγματα των τσελιγκάτων της Δράμας παρατηρούμε ότι αυτό που έκανε το θεσμό του τσελιγκάτου αποτελεσματικό και πετυχημένο ήταν αναμφισβήτητα η αυτο-οργάνωση, η αυτο-θέσμιση και η αυτο-διαχείριση στη βάση κοινών αξιών και προτύπων μια συμπαγούς κοινότητας που διεπόταν από συνεργασία, αμοιβαιότητα, σεβασμό και αλληλεξάρτηση.

Αυτό κατέστη εφικτό εξαιτίας της υψηλής οικονομικής και κοινωνικής εξάρτησης των μελών από το τσελιγκάτο, της ομοιογένειας της ομάδας, του υψηλού κοινωνικού της κεφαλαίου, της απλότητας και αυστηρότητας των μηχανισμών που διαμόρφωσε αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που επέτρεψαν την ανάπτυξη του θεσμού.

Προηγούμενο Άρθρο

Ο ρόλος της διακυβέρνησης στην προώθηση της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Επόμενο Άρθρο

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής […]