25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, διαπιστώνεται πως μπορεί να υπονομεύουν τον κατεξοχήν λόγο ύπαρξης των εν λόγω εγχειρημάτων, ο οποίος είναι η επίτευξη κοινωνικού οφέλους. Τα εγχειρήματα της ΚΑΟ, δεδομένου ότι η βασική τους επιδίωξη δεν είναι η επίτευξη κέρδους, διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε θέση όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση να είναι επιτακτική για την βιωσιμότητά τους. Οι χρηματοδοτικές λύσεις, οι οποίες διατίθενται μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ είναι σχετικά περιορισμένες και όχι πάντα κατάλληλες όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιαίτερης φιλοσοφίας τους.

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου (εφεξής ΟΚΑ) ως χρηματοδοτικό εργαλείο των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Αρχικά, γίνεται αναφορά και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΚΑΟ καθώς και του ιστορικού-οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο συνδέονται κράτος, ιδιωτικός τομέας και Τρίτος Τομέας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των ΟΚΑ, στα επιχειρήματα των υποστηρικτών, ενώ επιχειρείται και κριτική υπό το πρίσμα των αρχών της ΚΑΟ. Παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης, όπου διαπιστώνονται, σε πρακτικό επίπεδο, η ασυμβατότητα των ΟΚΑ με τις αρχές και τις αξίες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Η εργασία ολοκληρώνεται με την σύνοψη των συμπερασμάτων.

Προηγούμενο Άρθρο

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Επόμενο Άρθρο

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]