24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ένας συνεταιρισμός με μακραίωνη ιστορία, οικονομική αυτοδυναμία, που ασκεί σημαντική επιρροή στην τοπική κοινωνία, είναι ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων.

Για να αναπτυχθεί όμως σωστά ένας οργανισμός απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η παρούσα εργασία διερευνά την πολιτική που εφαρμόζει ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων αναφορικά με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η εργασία πραγματεύεται την έννοια του συνεταιρισμού, την ιστορική του εξέλιξη και εστιάζει σε θεωρίες μάθησης και οργανωσιακής εκπαίδευσης που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας. Στη συνέχεια αναλύεται η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με ποιοτική μέθοδο, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε ήταν ατομικές συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από τρία βασικά στελέχη του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συνεταιρισμός δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτό εντάσσεται στην γενικότερη κουλτούρα του συνεταιρισμού.

Προηγούμενο Άρθρο

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Επόμενο Άρθρο

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]