26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.

Ο κοινωνικός καταναλωτής είναι το ενεργό στοιχείο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) η οποία αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της οικονομίας, την κοινωνία και το περιβάλλον διαφορετικά από το καπιταλιστικό μοντέλο. Αυτός ο χώρος θέτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος και στοχεύει στο ευ ζην, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν καλύτερο κόσμο. Στοχεύει στο κοινωνικό καλό, το περιβάλλον και την ευημερία, έχοντας μια πλουραλιστική οπτική αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας.

Στην ανά χείρας διπλωματική έρευνα, γίνεται λόγος για την Κοινωνική Κατανάλωση με βάση αξίες, που έχουν ως στόχο την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή και τελικά την αποανάπτυξη. H εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε κοινωνικές αξίες. Ο στόχος εδώ, είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω της ηθικής κατανάλωσης. Η συζήτηση αφορά τον Κοινωνικό Καταναλωτή όπου η κατανάλωσή του παίρνει μια μορφή πολιτικής πράξης στη θέση της εφήμερης απόλαυσης.

Με τα παραπάνω κατά νου, δημιουργήθηκε ο καμβάς που εμπεριέχει όλα εκείνα τα δομικά χαρακτηριστικά καταναλωτικής συμπεριφοράς του ΚΥΚΑ που τον οδηγούν στην απόφαση για αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ, παρέχοντας ένα νέο εργαλείο για την προσέγγιση του Κοινωνικού Καταναλωτή.

Εμπεριέχει, ταυτόχρονα, το στοιχείο του αλτρουισμού από πλευράς συγγραφέα με την έννοια πως επιλέχθηκε θέμα που θα συμβάλλει, ενδεχομένως, στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ και των κοινωνικών εγχειρημάτων. Ιδανικά, θέλουμε να προσφέρει μια απλοποιημένη διαδικασία αποσαφήνισης και καταγραφής των αναγκών και των χαρακτηριστικών του ΚΥΚΑ, με στόχο την καλύτερη και περισσότερο στοχευμένη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων που τον αφορούν, άρα και τη διεύρυνση του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Προηγούμενο Άρθρο

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επόμενο Άρθρο

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαστάσεις της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. Προς τούτο διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε 9 μέλη του συνεταιρισμού με τη μέθοδο της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]