22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Social Entrepreneurship and social capital through the lens of a cooperative in a rural area: the case of United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό την χαρτογραφήση των επιπέδων εμπιστοσύνης σε μια αγροτική περιοχή αναδεικνύοντας τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρίσμα του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου.

Αρχικά στο θεωρητικό υπόβαθρο αναλύεται η σπουδαιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου και η ωφέλεια του στις αγροτικές κοινωνίες καθώς και ο τρόπος μέτρησης του. Στην συνεχεία δίνονται πληροφορίες για την Κοινωνική Οικονομία, τις Κοινωνικές επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς. Ο ΕΟΣΣ Σάμου είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός αμπελοκαλλιεργητών που η σύσταση του χρονολογείται από το 1934 και λειτουργεί μέχρι σήμερα με 2180 μέλη, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του νησιού σε άσπρο μοσχάτο σταφύλι. Στο ειδικό μέρος της εργασίας δίνεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση και η ανάλυση διακύμανσης πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences 24 (SPSS).

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στο ότι πλήθος δείγματος αναπτύσσει και υλοποιεί βασικές σχέσεις συνεργασίας αλλά τα επίπεδα της εμπιστοσύνης προς τον ΕΟΣΣ, τους θεσμούς και το κράτος είναι χαμηλά. Σε ότι αφορά στον ΕΟΣΣ φαίνεται, ότι η λειτουργία του και το παραγόμενο προιόν είναι ταυτισμένο με την τοπική κοινωνία ως κοινωνική επιχείρηση με κέρδη, εξαγωγές και βραβεύσεις, όμως, οι αργοπορημένες αποζημιώσεις, η απουσία υποστήριξης σε κάποιο βαθμό των αγροτών καθώς και η αδιαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, είναι αρνητικοί δείκτες αναφορικά με την επίδραση του στην κοινωνία σε σχέση με τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της αντίληψης της κοινωνίας για την κοινωνική απόδοση της δημόσιας οργάνωσης.

Η βιολογική καλλιέργεια δεν τυγχάνει εφαρμογής παρά μόνο από πολύ μικρό μέρος των αγροτών-μελών. Για να μπορέσει όμως μια κοινωνική επιχείρηση να απολαμβάνει της εκτίμησης των μελών της και την συνεχόμενη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας η οποία θα αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως υπηρεσία απορρόφησης του τοπικού ενεργού δυναμικού και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας τότε θα πρέπει να αξιολογήσει την σημαντικότητα των παραπάνω και να επιδιώξει την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου.

Προηγούμενο Άρθρο

Global Solutions Summit May 27-28, 2021

Επόμενο Άρθρο

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]