25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην έλλειψη προοπτικής λόγω των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας, της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των ελλειμματικών προνοιακών πολιτικών.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής Κ.Α.Ο.) προσφέρουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας και αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης, της δίκαιης και ισότιμης συμμετοχής, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και τη μετάβαση σε μια δίκαιη και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με έμφαση στη συλλογική δράση και τη συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενεργοποίηση και κοινωνική ένταξη αδρανούς μέρους του εργατικού δυναμικού. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τομέα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και η συνεισφορά του στην επανένταξη και στην κοινωνική ενσωμάτωση, στον εργασιακό χώρο και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο, των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ορισμοί, οι στόχοι και οι αρχές που διέπουν την Κ.Α.Ο. Επίσης περιγράφεται η σχέση της κοινωνικής οικονομίας με την επιχειρηματικότητα και η δομή και η δράση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού που αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες για να ικανοποιήσουν τους κοινωνικούς σκοπούς και στόχους τους. Στο δεύτερο μέρος η εργασία εστιάζει στη μελέτη του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς».

Η προσέγγιση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά Ελπίς» έγινε με σκοπό την παρουσίαση του συνεταιρισμού και της προσπάθειάς του να αποτελέσει διέξοδο για ομάδες του πληθυσμού με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, οι οποίες παραμένουν αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας, επιδιώκοντας την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους.

Προηγούμενο Άρθρο

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Επόμενο Άρθρο

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]