24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο ταυτίζεται με τις αντίστοιχες των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι κοινωνικές τους υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με χρηματικές αξίες.

Ως εκ τούτου στην παρούσα μελέτη αναζητείται η δυνατότητα εισαγωγής ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου και ικανού λογιστικού-διαχειριστικού συστήματος, το οποίο είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο., προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα το σύνολο των μελών της επιχείρησης τόσο για τη χρηματοοικονομική θέση της όσο και για τη μέτρηση του κοινωνικού της έργου.

Η εργασία αναπτύσσεται σε συνολικά πέντε μέρη εκ των οποίων το πρώτο μέρος αναφέρεται στην εισαγωγική ενότητα της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος γίνεται θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τους συνεταιρισμούς, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τα προβλήματά τους, καθώς και των αρχών της διοικητικής και κοινωνικής λογιστικής. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στη μεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση της επιχείρησης Κ.ΑΛ.Ο. με την επωνυμία «Το Παγκάκι». Στο τέταρτο μέρος θα διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ενός σχεδίου διοικητικής και κοινωνικής λογιστικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ανωτέρω επιχείρησης και τέλος στο πέμπτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Επόμενο Άρθρο

ΒΙΟΜΕ: Αλληλεγγύη στις εργατριες και εργάτες της τέχνης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]