25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία.

Η τάση αυτή πιέζει προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις διάφορες μορφές επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει ανάλογα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχειρηματική προσπάθεια. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ενοποίησης της οικονομίας, η δικτύωση των επιχειρηματικών οντοτήτων μεταξύ τους γίνεται πολύ επίκαιρη και αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της τοπικής δικτύωσης επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο μεταξύ συμβατικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ εγχειρημάτων ΚΑΟ. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τέτοιες τοπικές συγκεντρώσεις εγχειρημάτων ΚΑΟ, και τις μελετάει μέσα από την οπτική των συστάδων επιχειρηματικότητας. Επιχειρεί να διερευνήσει αν η δημιουργία και η λειτουργία μιας συστάδας επιχειρηματικότητας ΚΑΟ σε μία περιοχή, μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ΚΑΟ σε αυτή την περιοχή.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα (μελέτη περίπτωσης) μέσω συνεντεύξεων στο Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο είναι η χαρακτηριστικότερη τοπική συγκέντρωση εγχειρημάτων ΚΑΟ στην ελληνική επικράτεια.

Προηγούμενο Άρθρο

1η ημερίδα Συλλόγου ΚΑΛΟ May 08, 2021

Επόμενο Άρθρο

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, […]