15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο αντιπαράθεσης και σύγκρουσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η νεοφιλελεύθερη αυτή πολιτική που εφαρμόζεται ανά τον κόσμο και έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση της μεγέθυνσης, έχει στρέψει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ του συστήματος στο οποίο πολλές οργανώσεις της ΚΑΟ αντιδρούν και της πολιτικής σημασίας των πρωτοβουλιών τους. Η προβληματική αυτή αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Στόχος της εργασίας είναι να συμβάλλει στην (ανα)παραγωγή νέων φαντασιακών και επιχειρημάτων για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που υπερβαίνουν διλήμματα όπως «απαξίωση ή ανάπτυξη». Η Π.Ε.Αργολίδας λαμβάνεται ως παράδειγμα προκειμένου να διερευνηθεί το κεντρικό ερώτημα: ποια είναι η δυναμική και η σημασία της σκέψης και πρακτικής της ΚΑΟ έναντι στον κυρίαρχο λόγο για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση αυτής με δημόσια ακίνητα. Η έρευνα διατρέχει τις κεντρικές πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με σκοπό να αποτυπώσει το πλαίσιο εντός του οποίου (αντι)δρούν οι οργανώσεις της ΚΑΟ. Το εναλλακτικό αναδύεται μέσα από τη θεσμική αμφισβήτηση των νεοφιλελεύθερων αρχών και πολιτικών και ως τέτοια ερευνάται και αναλύεται. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι, ο κυρίαρχος λόγος για την ανάπτυξη υποκρύπτει την ποικιλία του αξιακού εναλλακτικού λόγου, ο οποίος δημοκρατικοποιεί, εξανθρωπίζει, κοινωνικοποιεί και οικολογικοποιεί την οικονομία. Η ανάλυση ωστόσο αποκαλύπτει τους παράγοντες που απομακρύνουν την εμπειρική πραγματικότητα από τον εναλλακτικό λόγο. Ο τελευταίος, γίνεται ουσιαστική εμπειρία και πρόκληση όταν ο αυτοκαθορισμός και η αυτονομία καθίσταται ανάγκη για τους φορείς της ΚΑΟ. Ως εκ τούτου, η νηφάλια αναγνώριση των αρχών της ΚΑΟ που υπηρετούν τροφοδοτεί την (ανα)παραγωγή εναλλακτικών αναπαραστάσεων και οδηγεί στην απαιτούμενη ωρίμανση. Αντίστοιχα, η νηφάλια ανάγνωση των μέσων με τα οποία το ηγεμονικό οικονομικό σύστημα τροφοδοτεί τη μεγέθυνση αποκαλύπτει δυνητικά «παράθυρα ευκαιριών» για κοινωνική δημιουργικότητα κατά μήκος γραμμών προσέλκυσης περιουσιακών στοιχείων και με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επόμενο Άρθρο

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση του αξιακού συστήματος του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) μέσα από μια αναζήτηση των κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών διαστάσεων που αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]