25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων ή χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων από τους παραδοσιακούς φορείς χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου) είναι τουλάχιστον ελλιπής και οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την επιφυλακτικότητα των εν λόγω φορέων. Παρόλα αυτά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η ανάπτυξη τους αποτελούν επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο παράγοντας αυτός σε συνδυασμό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει στη δημιουργία φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων, προκειμένου να ενισχυθεί η μικροχρηματοδότηση των φορέων ΚΑΟ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε το «φαινόμενο» της μικροχρηματοδότησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης, να διαπιστώσουμε πως λειτουργεί ένας φορέας μικροχρηματοδότησης, ποιοι είναι οι πόροι του, ποια κριτήρια αξιοποιεί για την επιλογή του φορέα που θα χρηματοδοτήσει και τι χρειάζεται προκειμένου οι εν λόγω πόροι να διοχετευτούν στους φορείς ΚΑΟ. Για τον λόγο αυτό πήραμε συνέντευξη από εκπρόσωπο ενός τέτοιου φορέα. Από την επεξεργασία και την ανάλυση της συνέντευξης καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνεται από λίγους φορείς και αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε μικροπιστώσεις. Πρωταρχικής σημασίας γι αυτούς είναι η φερεγγυότητα της κοινωνικής επιχείρησης και των ατόμων που τη διοικούν καθώς και τα οικονομικά της στοιχεία και κατόπιν αξιολογείται το επιχειρηματικό της σχέδιο και ο κοινωνικός της σκοπός.

Προηγούμενο Άρθρο

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Επόμενο Άρθρο

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές […]