25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες αυτοβοήθειας και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Ξεκινάει με μία θεωρητική προσέγγιση όπου παρατίθενται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της ΚΑΛΟ με περισσότερη έμφαση στις αρχές και τον τρόπο διακυβέρνησης των εγχειρημάτων της. Στη συνέχεια γίνεται μια μακροσκελή αναφορά στις ομάδες αυτοβοήθειας τις αρχές, τις αξίες και τη διακυβέρνηση τους. Μετά από την θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα στην εργασία για να μπορέσει να γίνει στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη μελέτη της σχέσης μεταξύ ΚΑΛΟ και ομάδων αυτοβοήθειας, μέσα από την περίπτωση του Μη Κερδοσκοπικού σωματείου- Ελληνική εταιρία Διαταραχών Διάθεσης ¨ΜΑΖΙ’’. Παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν το ΜΑΖΙ ως σωματείο και έπειτα παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τις ομάδες αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ.

Επιπρόσθετα, μελετάται αν και κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία διακυβέρνησης της ΚΑΛΟ στον τρόπο λειτουργίας του ΜΑΖΙ και κατ’ επέκταση και στις ομάδες αυτοβοήθειας που περιλαμβάνει. Αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις του τρόπου διακυβέρνησης του ΜΑΖΙ με τη διακυβέρνηση των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ, όπως αυτή προσδιορίζεται στη βιβλιογραφία. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα που ενισχύουν την άποψη ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας, αν και δεν ανήκουν στα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, έχουν κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο μ’ αυτά αναφορικά με τις αρχές και αξίες τους ενώ παράλληλα γίνονται προτάσεις για την ενίσχυση των δράσεων και των σκοπών των ομάδων αυτοβοήθειας στην Ελλάδα.

Προηγούμενο Άρθρο

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Επόμενο Άρθρο

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]