25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Ο.) αποτελεί μια νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και οικονομίας προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια μετακαπιταλιστική εποχή και της υιοθέτησης κοινωνικών αξιών, όπως της δημοκρατικής συμμετοχικότητας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της προαγωγής του κοινωνικού συμφέροντος μέσω της προτεραιότητας στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι την κερδοφορία. Ένας βασικός φορέας της είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που στην Ελλάδα εκπροσωπούνται θεσμικά από τις ΚοιΣ.Π.Ε. και Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, που σχετίζονται με την κοινωνική επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων. Η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων που θέτουν εκτιμώνται με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν και το αποτύπωμα των κοινωνικών αξιών που παράγουν με τις δραστηριότητές τους.

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι ο συνεταιρισμός «Κλίμαξ – Plus», που λειτουργεί υπό την αιγίδα του κοινωνικού φορέα «Κλίμακα» στην Αττική. Συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο ανταποκρίνεται με τη λειτουργία του στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων που προάγουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να υπάρχει θετικός κοινωνικός αντίκτυπος. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακών συζητήσεων προέκυψε ότι εκπληρώνεται κατά το μέτρο του εφικτού η κοινωνική αποστολή της επιχείρησης. Επίσης, τα προβλήματα χρηματοδότησης του συνεταιρισμού, που βασίζεται κυρίως σε ίδια έσοδα είναι υπαρκτά και αντιστρατεύονται την προσπάθειά του για φιλόδοξη συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα γίνεται εμφανής η τάση απεξάρτησης του συνεταιρισμού από την ιδιωτική και δημόσια οικονομία και ο κινηματικός του χαρακτήρας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο συνεταιρισμός, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, όπως της παγκόσμιας οικονομικής (2009) και επιδημιολογικής κρίσης (2020) δραστηριοποιείται απερίσπαστα παρά τις αντιξοότητες, καταλαμβάνοντας σταθερά μια αξιόλογη θέση στο σύνολο των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην Ελλάδα.

Προηγούμενο Άρθρο

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Επόμενο Άρθρο

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]