25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με λίγα μέλη που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Αξιοποιώντας την ημι-δομημένη συνέντευξη ως βασικό ερευνητικό μέσο με ανθρώπους – «κλειδιά» επιχειρείται η άντληση χρήσιμων πληροφοριών προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που σχεδιάζονται και διοικούνται δημοκρατικά τα συνεργατικά εγχειρήματα μέσω της εμπειρίας και της γνώσης των ίδιων των ιδρυτικών μελών. Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται θεωρητικά δεδομένα από επιστημονικά κείμενα, δημοσιεύσεις, άρθρα και εκθέσεις της διεθνούς και μη βιβλιογραφίας και αποσκοπούν σε μια διασάφηση του πλαισίου διαμόρφωσης των επιχειρήσεων ΚΑΟ. Έπειτα καταγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ερευνητική μέθοδο που εφαρμόστηκε και αναλύονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον τρόπο δόμησης της ομάδας, το πλαίσιο λειτουργίας και τους τρόπους επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων, παράγοντες απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού εγχειρήματος.

Συνολικά, επιχειρείται μια προσέγγιση που συνδυάζει το ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας κοινωνικών εγχειρημάτων, όπως αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα του τρόπου σύστασης, διακυβέρνησης των συνεργατικών εγχειρημάτων και να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην αξιοποίηση και την εφαρμογή τους.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Επόμενο Άρθρο

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]