25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από τα κάτω την υφιστάμενη κατάσταση παίρνοντας στα χέρια τους την ενέργεια για να τη στρέψουν στην κατεύθυνση των ανθρώπινων αναγκών, με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Η ανάπτυξη της εργασίας πραγματοποιήθηκε με την ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας με ερευνητικά δεδομένα που αντλήθηκαν από επίσημους φορείς και τη διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε 10 μελέτες περίπτωσης. Ως μεθοδολογία για την έρευνα επιλέξαμε την «ανάλυση περιεχομένου», ενώ ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης για να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τον πληθυσμό, τα κίνητρα, τις αξίες, τις προσδοκίες, την εσωτερική οργάνωση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ενεργειακές Κοινότητες και να διερευνήσουμε το ρόλο και τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού.

Στα πρώτα κεφάλαια αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία, επίσημα έγγραφα και θεωρητικές πηγές επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε κρίσιμες έννοιες για τις Ενεργειακές Κοινότητες και για την ενεργειακή φτώχεια υπό το πρίσμα των μεγάλων ενεργειακών αλλαγών που συντελούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης. Στα επόμενα κεφάλαια διερευνούμε τις έννοιες της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής δικαιοσύνης τη φύση και το χαρακτήρα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τη θέση τους στο ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε πως είναι εφικτή η δημοκρατική διαχείριση της ενέργειας με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Προηγούμενο Άρθρο

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επόμενο Άρθρο

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]