25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, και ο οποίος διεκδικεί την ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο και σε συλλογικές δραστηριότητες με κύριο μέλημα το κοινωνικό όφελος πάνω από το ατομικό συμφέρον. Η ταυτότητα του πολίτη διαμορφώνεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συγκαταλέγεται η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ένα εργαλείο της εκπαίδευσης για την μετάδοση της γνώσης αλλά και κοινωνικών και πολίτικων εννοιών είναι τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως δε το σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολίτικης Αγωγής της Ε’ τάξης δημοτικού. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε, βάση της θεωρίας του Foucault, πως το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την έννοια του ενεργού πολίτη, της πολιτειότητας και των κοινών, καθώς και την μεταξύ τους σχέση.

Προηγούμενο Άρθρο

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Επόμενο Άρθρο

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Η δημοσιονομική κρίση που διατρέχει την Ελλάδα περισσότερο από μία δεκαετία ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας έντονες εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]