25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και οι εναλλακτικές προοπτικές ανάπτυξης της, βασισμένες στην αποανάπτυξη και γενικότερα στις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού για τη βιομηχανική ανάπτυξη όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων συνδυάζοντας τις αρχές της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Ως μελέτη περίπτωσης εξετάσθηκε η περίπτωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της έντονης βιομηχανοποίησης σε τοπικό επίπεδο την ευρύτερη περιοχή και εξετάζοντας πως μπορεί να συμβάλλει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) στον μετασχηματισμό του βιομηχανικά επιβαρυμένου αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη. Μέσω της συγκεκριμένης έργασίας φιλοδοξούμε να τονίσουμε τη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής περιοχής και να αναδείξουμε προτάσεις που θα στηρίζονται σε μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής, μέσω μιας συγκροτημένης διαχείρισης των πόρων και στενής συνεργασίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως αυτή έχει εφαρμοστεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις διεθνώς.

Προηγούμενο Άρθρο

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Επόμενο Άρθρο

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, […]