15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί με εκπληκτικό ρυθμό καθώς είναι μια απλή διαδικασία χαμηλού κόστους που υλοποιείται μέσω του διαδικτύου, λαμβάνει διάφορες μορφές και δεν έχει γεωγραφικούς, γλωσσικούς ή άλλους πολιτιστικούς περιορισμούς. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η Πληθοχρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προάγει την συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων. Προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας της πληθοχρηματοδότησης μελετώνται τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory-GT), που είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην πιλοτική έρευνα νέων και σχετικά ανεξερεύνητων πεδίων όπως αυτό.

Η πρώτη περίπτωση μελέτης είναι η πολιτική εκστρατεία του Μπάρακ Ομπάμα το 2008 και η εκστρατεία επανεκλογής του, το 2012, που αποτέλεσαν ορόσημο καθώς για πρώτη φορά συνδυάστηκε η online πληθοχρηματοδότηση με την πολιτική επικοινωνία αξιοποιώντας με πρωτοφανή τρόπο και αποτελεσματικότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκστρατεία πληθοχρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία παραγωγής Anemon για τη χρηματοδότηση του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «A Family Affair» το οποίο διαπραγματεύεται τη ζωή της μουσικής οικογένειας Ξυλούρη της Κρήτης καταγράφοντας τις δυσκολίες του μουσικού επαγγέλματος αλλά και το πώς η μουσική μεταφέρεται από πατέρα σε γιο και σε εγγόνια. Τέλος εξετάζεται το εγχείρημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Μούσες Πιερίων» τα μέλη της οποίας διανέμοντας χέρι με χέρι κουπόνια, χωρίς την χρήση του διαδικτύου, κατάφεραν όχι μόνο να συγκεντρώσουν το κεφάλαιο που στόχευαν αλλά να επιτύχουν την ένταξη τους στη τοπική κοινωνία.

Από την ανάλυση του υλικού και των δεδομένων προέκυψαν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της πληθοχρηματοδότησης καθώς και η σύνδεση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Επιπλέον η μελέτη ανέδειξε την δυνατότητα αξιοποίησης της πληθοχρηματοδότησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα έθεσε νέα ερωτήματα και διαστάσεις που προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα.

Προηγούμενο Άρθρο

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Επόμενο Άρθρο

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης: Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η βιωσιμότητα και τα όρια των εφαρμογών του

Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εντοπίζεται μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων τομέων. Έτσι, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]