24 Φεβρουαρίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί με εκπληκτικό ρυθμό καθώς είναι μια απλή διαδικασία χαμηλού κόστους που υλοποιείται μέσω του διαδικτύου, λαμβάνει διάφορες μορφές και δεν έχει γεωγραφικούς, γλωσσικούς ή άλλους πολιτιστικούς περιορισμούς. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η Πληθοχρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προάγει την συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων. Προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας της πληθοχρηματοδότησης μελετώνται τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της θεμελιωμένης θεωρίας (Grounded Theory-GT), που είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην πιλοτική έρευνα νέων και σχετικά ανεξερεύνητων πεδίων όπως αυτό.

Η πρώτη περίπτωση μελέτης είναι η πολιτική εκστρατεία του Μπάρακ Ομπάμα το 2008 και η εκστρατεία επανεκλογής του, το 2012, που αποτέλεσαν ορόσημο καθώς για πρώτη φορά συνδυάστηκε η online πληθοχρηματοδότηση με την πολιτική επικοινωνία αξιοποιώντας με πρωτοφανή τρόπο και αποτελεσματικότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκστρατεία πληθοχρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία παραγωγής Anemon για τη χρηματοδότηση του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «A Family Affair» το οποίο διαπραγματεύεται τη ζωή της μουσικής οικογένειας Ξυλούρη της Κρήτης καταγράφοντας τις δυσκολίες του μουσικού επαγγέλματος αλλά και το πώς η μουσική μεταφέρεται από πατέρα σε γιο και σε εγγόνια. Τέλος εξετάζεται το εγχείρημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Μούσες Πιερίων» τα μέλη της οποίας διανέμοντας χέρι με χέρι κουπόνια, χωρίς την χρήση του διαδικτύου, κατάφεραν όχι μόνο να συγκεντρώσουν το κεφάλαιο που στόχευαν αλλά να επιτύχουν την ένταξη τους στη τοπική κοινωνία.

Από την ανάλυση του υλικού και των δεδομένων προέκυψαν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της πληθοχρηματοδότησης καθώς και η σύνδεση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Επιπλέον η μελέτη ανέδειξε την δυνατότητα αξιοποίησης της πληθοχρηματοδότησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα έθεσε νέα ερωτήματα και διαστάσεις που προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα.

Προηγούμενο Άρθρο

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Επόμενο Άρθρο

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]