22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο.) στηρίζονται ουσιαστικά στους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικοί δεν είναι πάντα διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, οι ανθρώπινοι, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των κοινωνικών εγχειρημάτων, όσο και αυτή της λειτουργίας τους, αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα. Ειδικότερα, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), για την ίδρυση της οποίας απαιτούνται τουλάχιστον πέντε άτομα, τα αρχικά μέλη της, οι σχέσεις μεταξύ τους μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της. Οι γνώσεις των μελών, οι δεξιότητες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και η διαχείριση αυτών των δεδομένων αποτελούν το αντικείμενο αυτής της εργασίας.

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρακολούθηση των αρχών ίδρυσης και λειτουργίας μιας ομάδας και τα βήματα που απαιτούνται για να αποκτήσει χαρακτηριστικά ώριμης ομάδας. Ουσιαστικά, παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή που συγκροτείται μια ομάδα μέχρι το σημείο επίτευξης του στόχου της, αναλύονται αντιδράσεις, συναισθήματα των μελών και εξετάζονται βήματα στο πλαίσιο συνύπαρξης των ατόμων – μελών της ομάδας και διακρίνεται το σημείο εκείνο που τη χαρακτηρίζει ώριμη και τα μέλη κινούνται σε πλαίσιο ωριμότητας. Μέσα από την εργασία ερευνάται η σημασία της ωριμότητας ως στοιχείο όχι μόνο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, αλλά για την επίτευξη της βιωσιμότητας.

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΚΑΦΕΧ, σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και φαίνεται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συναντιούνται, από αυτά που μελετήθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επίσης, προκύπτει ότι η λειτουργία του εγχειρήματος πραγματοποιείται με ομαδικό τρόπο και παράλληλα τηρούνται συνεταιριστικές αρχές ομαδικής-δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Από αυτές τις παρατηρήσεις αναδεικνύεται η ουσιαστική συμβολή της ώριμης λειτουργίας στη βιωσιμότητα, αφού δεν αποσπάται η προσοχή από την επίτευξη του κοινού στόχου.

Προηγούμενο Άρθρο

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Επόμενο Άρθρο

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια […]