15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Ν. 4701/2020 εισάγει, στην Ελλάδα, ένα πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που απευθύνεται μεταξύ άλλων και προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το υφιστάμενο ερευνητικό έργο, τονίζουν ότι ένα πολυμετοχικό οικοσύστημα μικροχρηματοδοτήσεων, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, για τη μικροχρηματοδότηση, ως εργαλείο χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και εν συνεχεία, του αν και κατά πόσο, μπορεί, το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συνδυασμός δευτερογενούς έρευνας με διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, γύρω από τη μικροχρηματοδότηση, ως εργαλείου χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτογενούς έρευνας μέσω ερωτηματολογίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους.

Η μικροχρηματοδότηση, προτείνεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όμως, μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα με πολυμετοχική προσέγγιση και επιμερισμό των κινδύνων. Παράλληλα, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η χρηματοδότηση αυτή, πρέπει να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και να δοθεί έμφαση στη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου. Το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, μπορεί να καλύψει, σε πρώτη φάση, τόσο τις χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και τις ανάγκες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών των ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μικροχρηματοδότηση και μπορεί, θεωρητικά, να συμβάλλει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αποτελεί, όμως, μόνον το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία προϋποθέτει ακόμα πολλά βήματα. Πέραν του οικοσυστήματος αυτού, προκειμένου η χρηματοδότηση να καταστεί αποτελεσματική, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν σημαντική πρόοδο, τόσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσο και για τη μέτρηση των κοινωνικών τους επιπτώσεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Η εργασία ως κοινό. Η ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στην πόλη

Επόμενο Άρθρο

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]