26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο χώρες ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διάστασης.

Κατανοώντας αρχικά την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οριοθετώντας αυτούς τους όρους που λανθασμένα τείνουν να συγχέονται αλλά και του θεσμικού πλαισίου αναλύεται το νομικό καθεστώς στη Μεγάλη Βρετανία και οι νομικές μορφές στην Ελλάδα. Εξέχουσα σημασία στην παρούσα εργασία έχει η προσέγγιση του EMES και κυρίως στο σημείο που αφορά την κοινωνική διάσταση με βάση την οποία γίνεται μία προσπάθεια να τοποθετήσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ωφέλειας συναντάται σε όλες τις μορφές σε άλλες άμεσα και σε άλλες έμμεσα ενώ το κομμάτι του περιορισμού στη διανομή κερδών είναι αυτό που συναντάται στην ελληνική επιχείρηση αλλά όχι σε όλες τις μορφές της Μεγάλης Βρετανίας. Η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης και είναι επιθμητό για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις να βρίσκουν λύσεις ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο έντονη αυτή τους τη διάσταση.

Προηγούμενο Άρθρο

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επόμενο Άρθρο

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία ως κοινό. Η ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στην πόλη

Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής εργασίας στη δημιουργία κοινών εντός των συνεργατικών σχηματισμών και δι’ αυτής, στην ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στο αστικό περιβάλλον. Πεδίο έρευνας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]