22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που συνδυάζουν τυπικά και άτυπα στοιχεία οργάνωσης, παραγωγής, αξιοποίησης αγαθών, υπηρεσιών και χρηματοδότησης με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, υπερβαίνοντας τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος.

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως αντικείμενό της τους τρόπους χρηματοδότησης παρόμοιων εγχειρημάτων οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή του νομού Φωκίδας και αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, «Γιάννης Βολίκας», με έδρα την Άμφισσα. Ο σκοπός είναι η ανάδειξη του και η διερεύνηση της σχέσης του με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπως προβάλλεται μέσα από τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εστιάζοντας, κυρίως, στους τρόπους χρηματοδότησης και ενίσχυσής του για την παραγωγή του σχεδιαζόμενου έργου.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Επόμενο Άρθρο

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις περιπτώσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και της οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία εξετάζει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]