24 Απριλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που συνδυάζουν τυπικά και άτυπα στοιχεία οργάνωσης, παραγωγής, αξιοποίησης αγαθών, υπηρεσιών και χρηματοδότησης με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, υπερβαίνοντας τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος.

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως αντικείμενό της τους τρόπους χρηματοδότησης παρόμοιων εγχειρημάτων οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή του νομού Φωκίδας και αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, «Γιάννης Βολίκας», με έδρα την Άμφισσα. Ο σκοπός είναι η ανάδειξη του και η διερεύνηση της σχέσης του με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπως προβάλλεται μέσα από τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εστιάζοντας, κυρίως, στους τρόπους χρηματοδότησης και ενίσχυσής του για την παραγωγή του σχεδιαζόμενου έργου.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Επόμενο Άρθρο

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα της κρίσης: Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η βιωσιμότητα και τα όρια των εφαρμογών του

Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εντοπίζεται μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων τομέων. Έτσι, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, […]