25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να καλύψει ο θεσμός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ). Είναι ένας σχετικά παλαιός θεσμός. Ξεκίνησε πιλοτικά από τους Δήμους. Αργότερα συστάθηκαν και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Η φροντίδα και η φύλαξη των παιδιών συγκεκριμένων ηλικιών είναι και ένας από τους τομείς δραστηριότητας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στην μη τυπική μορφή, η αλληλεγγύη εκφράζεται από την εθελοντική προσφορά του φιλικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος των γονέων/κηδεμόνων. Την τυπική μορφή εκφράζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στην παρούσα εργασία τα (κοινωνικά) ΚΔΑΠ, όπου επαγγελματίες παιδαγωγοί καθώς και καταρτισμένα στελέχη απασχολούν δημιουργικά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Τα ΚΔΑΠ ως νομική οντότητα αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαχειριστικά ζητήματα, θέματα διοικητικών λειτουργιών, πιθανά προβλήματα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, και, τέλος έκτακτες καταστάσεις όπως η πανδημία (COVID-19). Ως επιχειρησιακή ομάδα/team, τα μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίζουν και άλλα, διαφορετικού είδους, ζητήματα που συνήθως συνδέονται με την ψυχολογική και συναισθηματική τους κατάσταση. Όπως είναι γνωστό, η διάθεση ενός εργαζόμενου δύναται να επηρεάσει την επαγγελματική του απόδοση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ομοίως, το ίδιο είναι πιθανόν να συμβεί -ταυτόχρονα- σε πάνω από έναν εργαζόμενους. Μια συλλογικά καλή ή κακή διάθεση, που διαρκεί για μακρύ χρονικό διάστημα, ίσως επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα του έργου μιας επιχειρησιακής ομάδας/team.

Συνεπώς, η εύρυθμη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι αποτέλεσμα και της εύρυθμης συν-εργατικότητας των μελών της ομάδας/team. Αυτό αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για το ΚΔΑΠ. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να το πραγματευτεί μέσα από την οπτική της ταύτισης. Ειδικότερα, μέσα από την συμβολή της ταύτισης των μελών μιας ομάδας/team και το πώς η ταύτιση επιδρά στην συν-εργατικότητά τους, κατ’ επέκταση και στη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ.

Προηγούμενο Άρθρο

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Επόμενο Άρθρο

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]