25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αντιλήψεις και εμπόδια στη συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Συνεταιρισμοί εξελίσσονται διαγενεακά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαιτίας της ρητής ανάγκης αρχικά για την επιβίωση και κατόπιν για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία και την κοινωνική εξέλιξη. Οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές οντότητες – αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται -διαθέτουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο δημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, η εκπαίδευση των μελών τους για την κατανόηση και αποδοχή του συνεταιριστικού ιδεώδους, σύνδεση με άλλους συνεταιρισμούς η στήριξη των οικονομιών της κοινότητας, ώστε ωφελημένο να μείνει το πεδίο και να υπάρξει ο κοινωνικός αντίκτυπος για να εξασφαλισθεί η μακροβιότητα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Καθοριστικός παράγοντας για τη μακραίωνη εξέλιξη των συνεταιριστικών εγχειρημάτων είναι οι αντιλήψεις των πολιτών για το διττό χαρακτήρα και τη σημαντικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου

Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της μακραίωνης εξέλιξης τους, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας, τους λόγους δημιουργίας των συνεταιρισμών, την σημασία της εκπαίδευσης και τη μετασχηματίζουσα δράση της στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, όπου μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης να αντιληφθούν τον κρίσιμο ρόλο τους και τις αντιλήψεις των πολιτών για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τα εμπόδια που συναντούν στη πορεία της υλοποίησης του.

Προηγούμενο Άρθρο

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Επόμενο Άρθρο

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]