25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η δημοσιονομική κρίση που διατρέχει την Ελλάδα περισσότερο από μία δεκαετία ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας έντονες εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Η αναζήτηση λύσεων που να σέβονται τις ανθρώπινες ανάγκες δημιουργεί το σύμπαν της Κ.Αλ.Ο.. Μέσω της ανάπτυξης ποικίλων εγχειρημάτων οριζόντιας συμμετοχής και εναλλακτικών μορφών κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, οι εμπλεκόμενοι σε αυτά διεκδικούν την κατασκευή του παρόντος τους και το μετασχηματισμό του μέλλοντος με άλλους όρους.

Μέρος αυτών στρέφεται στη δημιουργία Κοιν.Σ.Επ., στις οποίες η παρούσα μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της ως μία εναλλακτική μορφή «επιχειρείν». Η εστίαση αφορά στην εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου, δηλαδή στη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας με όρους δημοκρατικής διακυβέρνησης και στην εφαρμογή της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην επιχειρηματική πρακτική. Εξετάστηκε ένα μικρό δείγμα με ποιοτική έρευνα και προέκυψε ότι η συλλογική δημοκρατική βάση τους, αντισταθμίζει σε σημαντικό βαθμό τις δυσκολίες που περικλείονται σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι η εσωτερική δομή/οργάνωση της επιχείρησης ωθεί την επιχειρηματικότητα στη θέσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στο προσφερόμενο προϊόν/υπηρεσία στην αγορά και μάλιστα με τις Κοιν.Σ.Επ. να θεωρούν την ποιότητα αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξής τους. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας για το σχεδιασμό της επιχειρηματικής τους λειτουργίας χρησιμοποιήσαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή σε κινήματα και συλλογικότητες.

Αναδείχθηκε ότι η μακροχρόνια προετοιμασία λειτουργεί εξίσου θετικά στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εξέλιξη της επιχείρησης, την ενδυνάμωση της συνοχής της ομάδας και στον καταμερισμό των καθηκόντων. Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι οι συνθήκες δημοκρατικής διακυβέρνησης ευνοούν ένα περιβάλλον αυτό-μόρφωσης, ενώ οι εσωτερικές αρχές και αξίες της ομάδας λειτουργούν ως πυξίδα στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Επόμενο Άρθρο

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]