25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Χρησιμοποιεί Ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές για την άντληση στοιχείων και πληροφοριών που παρατίθενται στην εργασία. Χρησιμοποιούνται επίσης , παραδείγματα κοινωνικών εγχειρημάτων και ομάδων αυτοβοήθειας που δρουν είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας να αναλύουμε τα εγχειρήματα ΚΑΟ και τις Ομάδες Αυτοβοήθειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημοκρατική διακυβέρνηση τους και στο θετικό Κοινωνικό Αντίκτυπο που έχουν στη κοινωνία. Έπειτα στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει στον αναγνώστη τα κοινά στοιχεία που έχουν οι Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και οι φορείς ΚΑΟ στη διακυβέρνηση και Κοινωνικό Αντίκτυπο αντίστοιχα. Εδώ θα σταθούμε και θα μιλήσουμε και με παραδείγματα, για να δώσουμε στον αναγνώστη να καταλάβει την σύνδεση των εγχειρημάτων ΚΑΟ και Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στις ομάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ και συγκεκριμένα ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, που αποτέλεσαν και ιστορικά από τις πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας. Αναδεικνύουμε τις αρχές της ΚΑΟ που έχουν εφαρμογή σε μία ομάδα αυτοβοήθειας, όπως Ανώνυμοι Αλκοολικοί με ιδιαίτερη έμφαση στην δημοκρατικότητα και στον θετικό Κοινωνικό Αντίτυπο που δημιουργεί η λειτουργία τους, όπως η Κοινωνική Επανένταξη των ανθρώπων , απεξαρτημένων από το αλκοόλ.

Συνολικά η διπλωματική εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνικές και ξένες, πηγές από το διαδύκτιο και παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο με κύριο στόχο να αναδείξουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη πως οι Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας, όπως οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί, μπορεί να μην είναι εγχείρημα ΚΑΟ, έχει όμως πολλά κοινά στοιχεία με τους φορείς ΚΑΟ και ιδαίτερα στη δημοκρατική τους διακυβέρνηση και στον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί η λειτουργία τους.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Επόμενο Άρθρο

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]